Internet 

 

Internet är ett datornätverk och är det största i världen. Det finns väldigt många funktioner och tjänster som används på internet som bland annat e-post och fildelning. Alla dessa funktioner och tjänster som faktiskt går att utföra via internet har gjort att människan blivit beroende av det, och idag finns det inte många som inte använder sig av internet. Nästan allt idag kan ske via internet. Internet gör det möjligt att kommunicera världen över och det har skapat ett annat sätt att umgås via olika sociala medier. Genom internet kan man ha direktkontakt med någon som är på en helt annat plats på jorden, bara genom att sitta vid varsin dator. Dessutom har internet gjort det möjligt att arbeta eller studera på distans. Via internet kan man också snabbt och enkelt komma åt texter, ljud och bild, eftersom de sprids väldigt fort och effektivt på internet.

 

Populariteten som internet har innebär att det finns andra delar i vårt samhälle som har försvunnit. Det finns bland annat många affärer och butiker som måste stänga igen på grund av att man numera kan konsumera och göra affärer via internet. Företag kan marknadsföra sina produkter eller tjänster på ett annat sätt via internet och nå ut till fler personer eftersom många använder sig av nätverket.

 

Internet omfattar fler datornätverk som har kopplats ihop. De olika nätverken sammankopplas i så kallade routrar, vilket är punkten där de sammanstrålar.

 

Ordet internet har skapats genom att slå samman de ord som internet handlar om. Inter betyder mellan och nät heter net, vilket blev internet. Från början var internet ett egennamn eftersom det då fanns flera olika internet. Det internet som började med stor bokstav var det internet som var det globala. Idag gör man inte längre detta, utan internet stavas alltid med litet i.

 

World Wide Web var det som gjorde att internet slog igenom. WWW, eller webben, kan man använda till tjänster som bloggar, forum och communities och det var detta som blev populärt. Innan WWW gjorde internet så stort, användes det mest hos större företag och på universitet. Internet var till och med ganska främmande i media.

 

För att ha tillgång till internet behöver man en dator med en datornätsanslutning. Utöver detta behövs ett program för TCP/IP, och även för internets alla olika användningsområden. För att sedan kunna använda internet ska datorn anslutas och det kan ske på olika sätt, bland annat via ett trådlöst nät, en mobiltelefon, via ett telefonmodem eller via en fast anslutning.

 

I Sverige, som i de flesta andra länder, är internet väldigt viktigt för människorna. 80 procent av svenskarna använder sig av internet nästan varje dag. 2005 var det bara 57 procent som gjorde det.

Eftersom nästan alla olika typer av människor använder sig av internet, är det ett tecken på hur betydelsefullt det har blivit i vårt samhälle idag.